Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Szanując Państwa prawo do prywatności, przedstawiamy politykę prywatności w naszej firmie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych Państwa jest Jubiler Lombard Gryf ul. Fieldorfa 14 lok. 104 03-984 Warszawa

 

DOSTĘP DO DANYCH

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dostęp do nich posiada Administrator danych, czyli Jubiler Lombard Gryf z siedziba przy ul. Fieldorfa 14 lok. 104 03-984 Warszawa. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym przez Administratora Danych pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (m. in. Usługi księgowe, prawne, doradcze). Podmioty te zostaną zobowiązane do przestrzegania zasad poufności.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

 Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania czynności takich jak złożenie zamówienia, świadczenie usług zgodnie z naszym regulaminem.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

  • Imię i Nazwisko
  • Adres mailowy
  • Numer telefonu
  • Informacja o zamówieniu i jej temat
  • Korespondencję

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f), RODO, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją, macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu a Administrator Danych nie będzie już uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych o charakterze nadrzędnym lub będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

Szukaj